Viglacera: Lợi nhuận 11 tháng công ty mẹ đã hoàn thành kế hoạch năm

03/12/2019

Ngày 2/12/2019, TCT Viglacera tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả SXKD tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019. Với các kết quả được ghi nhận, công ty mẹ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đã thông qua tại ĐHĐCĐ.

Untitled 1

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc TCT báo cáo kết quả HĐSXKD tháng 11

Tháng 11/2019 toàn Tổng công ty Viglacera đã hoàn thành các chỉ tiêu chính, lợi nhuận đạt 113% kế hoạch tháng, công ty mẹ vẫn thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, đi đầu trong việc duy trì và hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 125% KH tháng, trong đó Lĩnh vực Kinh doanh BĐS vẫn tiếp tục mang lại hiệu quả lợi nhuận cao.

Lĩnh vực Vật liệu xây dựng sau thời gian tập trung công tác phát triển thị trường và phát triển sản phẩm mới, tại thị trường miền Nam đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, nâng dần doanh thu và lợi nhuận của cả khối. Cơ hội phát triển và xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và Mỹ có những dấu hiệu rất khả quan

Untitled 3

Untitled 2

Ông Hoàng Kim Bồng – P. TGĐ phụ trách Ban Kính và Ô Nguyễn Quý Tuấn – Chủ tịch Công đoàn/ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viglacera báo cáo tại buổi họp

Untitled 4

Untitled 5

Untitled 6

Untitled 7

Giám đốc/ P. Giám đốc các Ban thuộc Tổng công ty báo cáo tại cuộc họp

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 11 tháng, Viglacera tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm, củng cố quy trình quản lý sản xuất, nâng cao năng lực, nghiên cứu và chuyển đổi cơ cấu sản phẩm có giá trị cao, sản phẩm mới. Tập trung giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong hoạt động SXKD nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Untitled 8

Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo tại cuộc họp

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch SXKD cả năm 2019 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2020, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các Phòng/Ban TCT và từng đơn vị sản xuất/ kinh doanh phải bám sát kế hoạch SXKD tháng 12/2019 đặc biệt là các chỉ tiêu khác như doanh thu, tồn kho, dư nợ, xuất khẩu…; Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tiết giảm chi phí tại tất cả các đơn vị, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; Triển khai các giải pháp đồng bộ, cụ thể, kịp thời trong công tác điều hành sản xuất – kinh doanh, tạo tiền đề cho việc triển khai tốt các nhiệm vụ và mục tiêu kế hoạch SXDK năm 2020 của toàn TCT.