Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2/2020 của Tổng công ty Viglacera-CTCP

19/03/2020

Sáng ngày 02/3/2020, Tổng công ty Viglacera – CTCP đã tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 2/2020, triển khai kế hoạch SXKD tháng 3/2020.

Diễn biến về tình hình dịch cúm Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ thị trường trong thời gian vừa qua, điều này cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Viglacera trong tháng 2 như thiếu nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho các Nhà máy sản xuất; khó khăn trong công tác xuất khẩu.


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó TGĐ TCT báo cáo kết quả HĐSXKD tháng 2 và kế hoạch SXKD tháng 3/2020

Mặc dù trong tình hình khó khăn chung vậy, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020, lĩnh vực Bất động sản của Tổng công ty đã vượt kế hoạch tháng 2 và lợi nhuận lũy kế 2 tháng đầu năm tăng trưởng 10% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh cho thuê hạ tầng KCN vẫn là lĩnh vực mang lại hiệu quả cao của Ban BĐS trong 2 tháng đầu năm

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo toàn Tổng công ty bám sát mục tiêu kế hoạch tháng 3 và Quý I/ 2020, tập trung bàn các giải pháp trong công tác điều hành, các tư lệnh và cán bộ sẽ trực tiếp đi xuống đơn vị, tham gia tháo gỡ các khó khăn và chủ động trước mọi diễn biến của thị trường trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc TCT chỉ đạo tại cuộc họp

Trong tháng 3 ngoài việc triển khai kế hoạch SXKD tại các đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra, Tổng công ty còn tập trung triển khai các công việc quan trọng như tổ chức Hội nghị người lao động tại các đơn vị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại các công ty cổ phần, công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ của Tổng công ty vào tháng 4/2020.

Toàn Tổng công ty tập trung bám sát mục tiêu KH SXKD tháng 3, Quý I/2020; Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cán bộ để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng, ban mình; Báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tập trung giải quyết đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ đã đặt ra. Tiếp tục triển khai tích cực và thường xuyên các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại tất cả các đơn vị và VP Công ty mẹ.

Một số hình ảnh khác tại cuộc họp: