Các đơn vị Tổng Công ty Viglacera – CTCP tổ chức Hội nghị Người lao động và tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động 2021

25/03/2021

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, theo đó tại điều 47 hướng dẫn chi tiết việc tổ chức Hội nghị người lao động và điều 48 quy định trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Công đoàn Tổng Công ty Viglacera-CTCP đã ban hành văn bản số 08/CĐ-TCT ngày 15/01/2021 đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với người sử dụng lao động tại các cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 với một số nội dung đổi mới.

Hội nghị Người lao động tại Công ty CP Viglacera Hạ Long ngày 10/3/2021

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát vào thời điểm cuối tháng 01/2021 và đã dần được kiểm soát vào đầu tháng 03/2021, để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho Người lao động, đồng thời đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công đoàn Tổng Công ty đã chủ động giãn thời gian tổ chức bắt đầu từ ngày 04/3/2021 đến 15/4/2021, nhằm đảm bảo thời gian giãn cách của người lao động đủ 21 ngày tính từ thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021.

Hội nghị Người Lao động Công ty Sen Vòi Viglacera tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc TCT Nguyễn Anh Tuấn.

Năm 2021, thực hiện theo các quy định pháp luật mới đã có hiệu lực thi hành, Hội Nghị người Lao động tại các đơn vị đã thay đổi ở hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện bám theo điều 64 của Bộ luật Lao động 2019 và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 48 Nghị định 145/2020. Các đơn vị của Viglacera tùy theo số lượng lao động và tình hình thực tế đã tổ chức Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu theo quy định chung. Tại các đơn vị tổ chức Hội nghị đại biểu, công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị từ cấp cơ sở, trong đó tập trung lấy ý kiến đóng góp của anh chị em lao động về điều kiện, môi trường làm việc, chế độ chính sách hàng năm, ý kiến đóng góp về thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo đời sống cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Minh Khoa, Phó TGĐ TCT, Giám đốc Ban Sứ VS Viglacera phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Người Lao động Công ty Sứ Viglacera Bình Dương.

Hội nghị trình bày báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện Cam kết phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn năm 2020. Ký cam kết phối hợp trong năm 2021 (quy định chi tiết về điều kiện làm việc, năng suất lao động, thu nhập…) đồng thời đánh giá kết quả chi tiết việc thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể trong năm 2020. Sửa đổi, bổ sung (nếu có) đối với Thỏa ước Lao động tập thể còn hiệu lực. Ký kết mới đối với Thỏa ước Lao động tập thể hết hiệu lực. Lập kế hoạch chi tiết cho việc chi trả BHXH hàng tháng, rà soát nợ đọng BHXH và có kế hoạch chi tiết trả nợ(nếu có).

Đồng chí Nguyễn Quý Tuấn, Chủ tịch Công đoàn TCT Viglacera phát biểu tại Hội nghị Người Lao động Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera.

Tại Hội nghị, Công đoàn Tổng Công ty cũng đã đề nghị các đơn vị rà soát lại nội dung của các Hợp đồng lao động, nội quy, quy chế dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể… sao cho phù hợp với các quy định pháp luật mới, nếu có lợi hơn cho người lao động thì tiếp tục thực hiện và ngược lại, nếu không có lợi cho người lao động, quy định dưới luật thì phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Minh Khoa, Phó TGĐ TCT, Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera trả lời đối thoại người lao động

Ký cam kết phối hợp 2021 giữa NSDLĐ và đại diện NLĐ tại Hội nghị Người lao động Công ty Kính nổi Viglacera

Ký cam kết phối hợp 2021 giữa NSDLĐ và đại diện NLĐ tại Hội nghị Người lao động Công ty KD BĐS Viglacera

Năm 2021, căn cứ kế hoạch của Công đoàn cấp trên, các Công đoàn cơ sở cần tổ chức phổ biên, tập huấn tinh thần của Bộ luật Lao động 2019, hướng tới mục tiêu 100% đoàn viên công đoàn đều hiểu và nắm rõ các quy định có liên quan.

Ký Thỏa ước LĐTT và cam kết phối hợp 2021 giữa NSDLĐ và đại diện NLĐ tại Hội nghị Người lao động Công ty CP Bê tông khí Viglacera

Tại các Hội nghị, CĐ TCT cũng đề nghị các đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 ngay từ tháng đầu, quý đầu. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động của đơn vị. Phát động chương trình thi đua, văn hóa văn nghệ, thể thao lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII, chào mừng 47 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Viglacera – CTCP (25/7/1974 – 25/7/2021). Đồng thời tranh thủ các sự kiện thời gian tới như Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2021 để phát động Lễ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020.

Hội nghị Người lao động tại Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera

Một trong những chỉ đạo quan trọng của Công đoàn TCT tại Hội nghị người lao động 2021 lần này là hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Theo các quy định của pháp luật, việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ sở của Viglacera là không bắt buộc, tuy nhiên Lãnh đạo Tổng Công ty và BCH Công đoàn TCT vẫn chủ trương duy trì, xây dựng, củng cố và liên tục kiện toàn hệ thống này. Thực tế cho thấy hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ sở là vô cùng cần thiết và phát huy hiệu quả rõ nét. Tại Hội nghị, các Ban Thanh tra nhân dân đều có báo cáo đánh giá chi tiết hoạt động của Ban trong năm 2020 đồng thời chỉ ra những tồn tại và đưa ra hướng khắc phục thời gian tới.

Ban Thanh tra Nhân dân Công ty Kính nổi Viglacera đánh giá hoạt động 2020 và phương hướng 2021.

Công tác an toàn vệ sinh lao động cũng luôn được nhắc nhở thường xuyên. Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo TCT, công tác kiểm tra được duy trì hàng năm, kết hợp với những đơn vị tư vấn hàng đầu về Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bão lụt, an toàn về môi trường, nhờ đó, hoạt động của Hội đồng An toàn vệ sịnh môi trường tại các cơ sở dần dần cũng đã đi vào nề nếp. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Công đoàn Tổng Công ty luôn khuyến cáo các Công đoàn cơ sở không được phép chủ quan, thường xuyên phối hợp với Ban ATVSLĐ đơn vị để rà soát, kiểm tra, cập nhật hồ sơ pháp lý. Kiểm tra các quy trình, tuần tra hiện trường liên tục nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn cho người và tài sản. Đặc biệt trong thời buổi dịch Covid19 đang chưa có dấu hiệu được không chế hoàn toàn thì việc duy trì thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K của Bộ Y Tế là bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh cũng như sức khỏe của người lao động.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị NLĐ 2021 các đơn vị:

 

03.3 Hoi Nghi Nld 2021 (33)