2 tháng đầu năm – Tổng công ty Viglacera đã đạt kế hoạch lợi nhuận Quý I/ 2021.

05/03/2021

Tháng 2, lợi nhuận toàn Tổng công ty Viglacera đạt 227% kế hoạch tháng và tăng hơn so với cùng kỳ 83 tỷ đồng – số liệu được ghi nhận tại cuộc họp giao ban tháng 2 năm 2021. Công ty mẹ vẫn thể hiện tốt vai trò dẫn đầu với kết quả lợi nhuận đạt 195% kế hoạch, hiệu quả mang lại từ nhóm Bất động sản và Kính nổi VIFG, các chỉ số khác toàn Tổng công ty cơ bản bám sát và vượt kế hoạch. Lũy kế 2 tháng toàn Tổng công ty đã đạt và vượt kế hoạch của Quý I/2021.

Giao Ban Thang 1

Toàn cảnh cuộc họp

Bên cạnh những số liệu về các chỉ tiêu tài chính, những ngày đầu năm Tân Sửu, Viglacera liên tiếp nhận được những tín hiệu đầu tư tốt khi nhận được các giấy phép đầu tư cho các KCN mở mới, sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo địa phương về việc đầu tư, phát triển KCN nhằm tập trung mũi nhọn kinh tế của Tỉnh. Các dự án Nhà ở công nhân cũng đã được tái khởi động với sự kết hợp triển khai các dự án thuộc Tổng Liên đoàn Lao động VN

030121 Giao Ban Thang 2

Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo: những kết quả khả quan của 2 tháng đầu năm sẽ là động lực để toàn Tổng công ty phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ sát sao nhóm Gạch ốp lát, Tổng công ty đã công bố Quyết định bổ nhiệm Ông Quách Hữu Thuận là Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày 1/3/2021. Ông Quách Hữu Thuận sẽ phụ trách khối Gạch ốp lát và kiêm nhiệm phụ trách mảng Thương mại, truyền thông của Tổng công ty

030121 Giao Ban Thang 3

Ông Quách Hữu Thuận – Tân Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Trong tháng 3, ngoài việc triển khai kế hoạch SXKD tại các đơn vị, Tổng công ty tập trung vào công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2021, tổ chức các ĐHĐCĐ thường niên và Hội nghị người lao động tại các công ty cổ phần, các công ty phụ thuộc. Do vậy toàn Tổng công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát các mục tiêu kế hoạch tháng 3 và Quý I/2021, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2021.